«مروری بر رفتار متقابل شیعیان و اهل سنت در تاریخ اسلام» منتشر شد

«مروری بر رفتار متقابل شیعیان و اهل سنت در تاریخ اسلام» منتشر شد
دی 15, 1401
51 بازدید

بخش پژوهشی مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی (ع) کتابی با عنوان« مروری بر رفتار متقابل شیعیان و اهل سنت در تاریخ اسلام» منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اثر رضا صفری از بخش پژوهشی مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی (ع) با عنوان مروری بر رفتار متقابل شیعیان و اهل سنت در تاریخ اسلام از سوی انتشارات راه ابریشم منتشر شد.

امروز دنیای اسلام تحت تأثیر عوامل درونی و دسیسه‌های بیرون اجتماعی خود با چالش‌های عمیق مذهبی و فرهنگی مواجه شده است که نتیجه آن از یک سو، سبب بروز درگیری‌های قومی و قبیله‌ای بین ملت‌های اسلامی و از سوی دیگر، باعث ضعف امت اسلامی و سیطره دولت‌های استعمارگر بر منافع مادی و معنوی آنان شده است. در چنین شرایطی پرداختن به ماهیت روابط متقابل اهل سنت و شیعیان به عنوان دو گروه مذهبی جدی و تأثیرگذار در تاریخ جامعه اسلامی و بررسی چرایی و چگونگی این روابط در طول تاریخ اسلام می‌تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جامعه جهانی اسلام قلمداد شود.

از این روی معاونت پژوهشی مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی (ع) ضروری دانست تا با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی شیعه شناسی مرکز، کتاب «مروری بر رفتار متقابل شیعیان و اهل سنت در تاریخ اسلام» را تدوین نماید.

کتاب حاضر در دو جلد، چهار فصل و نوزده گفتار سامان یافته است.

فصل نخست: خاستگاه اختلافات در امت اسلامی

فصل دوم: روابط متقابل شیعیان و اهل سنت در قرون نخستین اسلامی (اواسط قرن اول تا ششم ق)

فصل سوم: روابط متقابل شیعیان و اهل سنت در قرون میانه اسلامی

همچنین بخوانید:
«محفل» تا حد خوبی توانسته مخاطب را درگیر کند

فصل چهارم: روابط متقابل شیعیان و اهل سنت در قرون متاخر اسلامی

با مروری بر تاریخ روابط متقابل جوامع اهل سنت و شیعیان، می‌توان دریافت که: اولاً- عامل بسیاری از تنش‌های به وجود آمده بین ایشان منشأ اعتقادی و مذهبی نداشته بلکه از دسیسه‌های حاکمان جور زمان یا عالم نمایان مغرض و تنگ نظر ریشه گرفته است. ثانیاً، در طی این ۱۴ قرن و در عرصه سرزمین‌های گسترده اسلامی، موارد بسیاری را می‌توان یافت که این دو گروه با شیوه‌های مختلف گفتگو، مذاکر، تعامل و حتی مباحثه‌ها و همکاری‌های علمی و فرهنگی، همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته‌اند؛ لذا به نظر نمی‌آید که تنش‌های فی ما بین ایشان منشأ ذاتی و ساختاری داشته باشد بلکه عمدتاً این عواملی برون دینی و جانبی بوده است که باعث شعله ور شدن درگیرهای فرقه‌ای فی ما بین ایشان بوده است.

لازم به ذکر است که ساختار این پژوهش توسط حجت السلام داوود کمیجانی مدیر مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی (ع) و بر اساس سرفصل دروس رشته شیعه شناسی مراکز تخصصی حوزه‌های علمیه، تهیه و تدوین شده است.

برچسب‌ها:, , , , ,