کتاب «سکولاریسم؛ از ظهور تا سقوط» به چاپ دوم رسید

کتاب «سکولاریسم؛ از ظهور تا سقوط» به چاپ دوم رسید
دی 28, 1401
98 بازدید

چاپ دوم کتاب «سکولاریسم؛ از ظهور تا سقوط» به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۴۳۵ صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم کتاب «سکولاریسم؛ از ظهور تا سقوط» با ترجمه سید رحیم راستی تبار، سید محمدحسین صالحی و رحمت الله رضایی که به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۴۳۵ صفحه منتشر شد.

تجربه جدایی دین از زندگی (سکولاریسم) در تمدن مدرن امروز، به مثابه تجربه بشری، موافقان و مخالفانی در غرب داشته است. آنچه از این تجربه در ایران امروز بسط و بازتاب یافته است، بیشتر صدای موافق و آن هم موافقان خاص بوده و تاکنون روایت‌های جامعه از فرایند سکولاریزاسیون و شکل گیری سکولاریسم تاریخ حضور و غیبت دین در زندگی غرب، ترجمه و تفسیر پیدا نکرده است.

آنچه در این مجموعه مقالات گردآمده، توصیفی از چیستی سکولاریسم و وضعیت سکولاریزاسیون در دنیای معاصر است تا در یک گام پیشینه معنایی، ریشه‌های اجتماعی و اصول سکولاریسم و همینطور فرایند تاریخی، شاخص‌ها و مظاهر سکولاریزاسیون در غرب را معلوم کند و در گامی دیگر ماهیت سکولاریسم و فرایند سکولاریزاسیون در دنیای اسلام را روشن کرده و آن گاه در گام نهایی تنگناهای سکولاریسم، چالش‌های سکولاریسم در دین و زندگی و بالاخره زوال آن در دنیای کنونی را آشکار سازد.

این اثر در تنقیح تلقی از واقعیت و وضعیت سکولاریسم در غرب از یک سو، تبیین چالش‌های نئوسکولاریسم در جامعه امروز مدرن از سوی دیگر، و ایجاد افق‌های جدید انتقادی از سکولاریسم و سکولاریزاسیون در جهان معاصر، سودمند بوده، زمینه را در جهت شناخت و نقد سکولاریسم کنونی و سکولاریسمی که ممکن است در آینده در انتظار ما باشند، فراهم می‌سازد.

همچنین بخوانید:
یکی از دلایل درخواست مهریه نامتعارف، تامین امنیت اقتصادی زنان است

ساختار اثر

کتاب حاضر در سه بخش و ۱۲ فصل تألیف شده است؛ بخش اول شامل مقالاتی است که از یک سو به پیشینه معنایی، ریشه‌های اجتماعی، بنیانگذاران، اصول سکولاریسم و تفاوت سکولاریسم معروف است و از سوی دیگر به فرایند تاریخی، علل، شاخص‌ها و مظاهر «سکولاریزاسیون» و «لائیسیته» در غرب و رابطه مسیحیت با این فرآیند می‌پردازد. شیوه‌ها و رویکردهای جدید در سکولاریسم غربی نیز در همین بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در بخش دوم که شامل سه مقاله است، به وضعیت سکولاریسم و سکولاریزاسیون در دنیای اسلام، اشاره شده است. در این سه مقاله به معنا و نحوه ظهور سکولاریسم عربی در تاریخ اسلام و تلقی‌های متعدد از سکولاریسم در جهان عرب و در میان تجددگرایان اسلامی پرداخته می‌شود.

در بخش سوم و پایانی این اثر که شامل مقالاتی انتقادی است، تنگناهای سکولاریسم، چالش‌های سکولاریسم، عقب‌نشینی سکولاریسم در نسبت میان دین و سیاست، و بالاخره زوال سکولاریسم در دنیای کنونی (جهان غرب و جهان اسلام) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برچسب‌ها:, , ,