بررسی فیلمنامه ها برای تولید پویانمایی با موضوع «حفظ قرآن»

بررسی فیلمنامه ها برای تولید پویانمایی با موضوع «حفظ قرآن»
اسفند 14, 1401
26 بازدید

پانزدهمین جلسه کارگروه تولید مضامین تبلیغی و ترویجی قرآنی با رویکرد حفظ قرآن کریم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه کارگروه تولید مضامین تبلیغی و ترویجی قرآنی با رویکرد حفظ قرآن کریم برگزارشد.

در این جلسه ابتدا طرحنامه و فیلمنامه های دریافتی برای تولید پویانمایی با موضوع «حفظ قرآن کریم» بررسی شد و حاضران ضمن نقد و ارزیابی طرح ها، پیشنهادات خود را در راستای ارتقاء کیفی طرحنامه ها، ارائه نمودند.

همچنین انتخاب گزاره و مضمون اصلی، گروه سنی هدف، برگزاری نشست هم اندیشی برای بهره گیری از نظرات متخصصان هنری و محتوایی برای انتخاب قالب، شیوه اجرایی و مضامین نهایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی فیلمنامه ها برای تولید پویانمایی با موضوع «حفظ قرآن»

حسین سلیمانی مدیرکل دبیرخانه کمیسیون، بحرالعلوم مسئول دبیرخانه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، فریدونی مشاور دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، قاسم تبار مدیر گروه معارف شبکه قرآن و معارف سیما، فیروزیان مشاور محتوایی و پژوهشی معاونت قرآن و عترت، دهقان معاون دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ قرآن و دیگر کارشناسان از اعضای شرکت کننده در این جلسه بودند.

همچنین بخوانید:
سفارش امام رضا (ع) نسبت به تأمین نیاز عاطفی در خانواده
برچسب‌ها:, , ,